Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Stronę internetową. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych

1. Właścicielem strony Strategia Na Zdrowie i Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Beata Morsztyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MORSZTYN BT&C BEATA MORSZTYN, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6591108151, numer REGON:  120347943.

2. Dane kontaktowe:

adres: ul. Turniejowa 71/45, 30-619 Kraków

e-mail: bm@beatamorsztyn.pl

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 123).

4. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Klientów Sklepu, z wyjątkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obowiązków ustawowych Administratora (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych). Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

5. Strona Strategia Na Zdrowie wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz, a także realizacji zamówień i kontaktu z Klientami. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemu mailingowego oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

6. Każda osoba, której dane przetwarza Strona Strategia Na Zdrowie, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania). 

7. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Klientów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez serwis dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,  rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych).

8. Administrator nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

9. Klientom przysługują następujące prawa żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych dotyczących własnej osoby,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

10. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Po zakończeniu wykonywania ewentualnej umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.


11. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. w celach marketingowych), Klientowi przysługuje prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

13. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to w szczególności upoważnionych pracowników i współpracowników, podmiotów wskazanych w pkt 14, a także instytucji upoważnionych z mocy prawa.

14. W stosunku do Klienta mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

15. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

16. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

17. Serwis stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Klienta. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

II. Informacje o plikach cookies

1. Strona Strategia Na Zdrowie korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z niniejszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać niniejszą stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron internetowych. 

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 

3. Strona Strategia na Zdrowie może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania Klientów z serwisu w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu (w szczególności – umożliwienie rozpoznania urządzenia Klienta  i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb);
 • tworzenia statystyk, umożliwiających stwierdzenie, w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszenia ich struktury i zawartości;
 • śledzeniu zachowania ludzi na stronach internetowych i prezentowaniu reklam behawioralnych.

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).